top of page


  • 1 hour
  • 19.99 US dollars
  • Location 1

Service Description

Peserta akan didedahkan dengan pengetahuan asas tentang sihir tafriq (pemisah), kaedah penyihiran, kes-kes yang pernah berlaku, hukum perceraian akibat disihir, proses untuk membawanya kepada pihak berkuasa dan lain-lain yang berkaitan dengan forensik.  TARIKH: 27 MAC 2021 (SABTU)


Contact Details

  • (+60) 199800573

    mahyuddin09@gmail.com

Service Page: Bookings_Service_Page
bottom of page