top of page

KEPAKARAN DR. MAHYUDDIN ISMAIL

LANTIKAN AGENSI KERAJAAN

1. Pengerusi Bersama, Jawatankuasa Kajian Lanjut Undang-undang Sihir, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)

2. Pengerusi Panel Penilai Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) Program Diploma Pengubatan Islam 2016-2021.

3. Panel Jawatankuasa Penilaian & Pemantauan Pematuhan Syariah Pengamal Pengubatan Islam Negeri Sarawak

4. Panel J/Kuasa Pemurniaan Akidah, Jab. Agama Islam Pahang (JAIP)

5. Ketua Fasilitator Kursus Pengurusan Perceraian Angkara Sihir & Forensik Sihir untuk Jabatan Agama Islam Kelantan, Terengganu, Selangor, Perak, Melaka dan Negeri Sembilan

6. Saksi Pakar Dalam Kes Mahkamah Melibatkan Sihir & Amalan Pengubatan Islam di Brunei dan Selangor.

7. Panel Penyemak Manual I’Laj Home (Perawatan dan Pemulihan) JAKIM.

8. Ketua Kluster Pembangunan Manual Pengubatan Islam untuk I'laj Home JAKIM

9. Panel Pembangunan Modul Kerohanian untuk Banduan Penjara di Malaysia, Jabatan Penjara Malaysia.

10. Ketua Fasilitator, Bengkel Pendakwaan & Pembuktian Kes Sihir di Mahkamah Syariah Negara Brunei Darussalam.

11. Panel Penggubal Undang-undang Murtad Negeri Selangor 2012.

12. Ahli Panel Pemikir Isu-isu Semasa Wanita Islam (PISWI), JAKIM 2013-2018.

13. Ahli Mesyuarat Penggubalan Garis Panduan Pengubatan Islam, Kementerian Kesihatan Malaysia 2010.

14. Ahli Jawatankuasa Teknikal Pembangunan Standard Operating Procedure (SOP) ‘Ilaj Home, JAKIM.

15. Panel Bengkel Muzakarah Pakar Undang-undang Jenayah Sihir, Jabatan Mufti Selangor 2012.

16. Panel Bengkel Pembangunan Modul Tinggi Penguatkuasa Syari’e, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia 2014.

LANTIKAN NGO

1. Pengerusi Persatuan Kebajikan Bina Budi Malaysia (Cawangan Pahang)

2. Pengerusi Pertubuhan Tarekat Muktabar Malaysia (Cawangan Pahang).

3. Ketua Perawat, Pusat Rawatan Islam Manarah (Cawangan Pahang)

PROJEK PENYELIDIKAN

1. Ketua Penyelidik. Aplikasi Instrumen Pengukuran GSP 48® Untuk Kes Permohonan Cerai Akibat Gangguan Sihir Dalam Mahkamah Syariah Di Malaysia. Geran Program Pemindahan Ilmu-Pembelajaran Sepanjang Hayat 2019.

2. Ketua Penyelidik. Pembinaan instrumen Pengukuran & Intervensi Penyakit Mental: Sinergi Antara Perubatan Alopati Dan Pengubatan Islam. Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS) Fasa 1/2018.

3. Ketua Penyelidik. The Application Of Islamic Reflexology Treatment To Cure Erectile Dysfunction (ED): A Study On Its Effectiveness To Patients In Al-Manarah Islamic Treatment Centre At Kuang, Selangor. Geran Penyelidikan Antarabangsa Kazakstan. 2017-2019. 

4. Ketua Penyelidik. Pembangunan Indeks Penilaian Kesahihan Dakwaan Kena Sihir Dalam Kes Perceraian di Mahkamah Syariah. Geran Exploratory Research Grant Scheme (ERGS). 2013-2016.

5. Ketua Penyelidik. Pembinaan Instrumen Pengukuran Tarekat Muktabar. Geran Penyelidikan Kontrak Pertubuhan Tarekat Muktabar Malaysia (PERTAMA). April –Disember 2016.

6. Ketua Penyelidik. Kajian Hukum Konsep Minda Bawah Sedar (Sub Conscious Mind) Dalam Latihan Minda Dan Spiritual. Geran Penyelidikan Isu Kefatwaan JAKIM. 2015-2016.

7. Ketua Penyelidik. Pembangunan Indeks dan Inventori Pematuhan Piawaian Syariah bagi Pengamal Rawatan Tradisional dan Komplementari. Geran Penyelidikan Isu Kefatwaan JAKIM (RDU 130701). 2013-2015.

8. Ketua Penyelidik. Pemindahan Ilmu dan Kepakaran Untuk Mengkaji Penggubalan Undang-undang Jenayah Sihir Malaysia. Geran Knowledge Transfer Program (KTP), Kementerian Pengajian Tinggi (KPT). 2013-2015.

Ketua Penyelidik. Pembangunan Kit Kecemasan Anti-Histeria. Geran UMP (RDU 120327). 2012-2013.

9. Ketua Penyelidik. Geran Pengkomersialan Produk Kit Kecemasan Anti-Histeria Manara. 2013-2014.

KEPAKARAN: About
bottom of page